• تیر ۲۶, ۱۴۰۳ ۲۰:۵۷

روتیتــر

پایگاه خبری، تحلیلی

داسی برای حذف مدیران بومی ، رفیق سالاری و برادر سالاری ؛اصراراستاندار البرز بر حذف مدیران متعهد ، بومی و و لایی و تقابل با مردم ، وزیر کشور و مشی دولت تدبیر و امید /

Byrotitr

نوامبر 4, 2013

استانداری البرز یا مکانی برای انتصابات فامیلی و خارج از قانون؛ تداوم انتصب های خانوادگی استاندار البرز و حذف نیروهای بومی ، ارزشی و متعد/

۴ مدیر کل اتوبوسی  و خانوادگی دیگر در راهند

روتیتر سید محمد میرحبیبی:به رغم انتقاد های واقعی و مبتنی بر قانون نسبت به انتصاب های غیر قانونی و غیر عرفی و بر خلاف توصیه های وزیر کشور و رییس جمهوری ایران ، مبنی بر استفاده از نیروهای متعهد ، متخصص و بومی ، مهندس طاهری استاندار خدوم و فهیم  البرز همچنان بر انتصاب های خارج از قانون و خانوادگی خود اصرار دارد و در آخرین اقدام برادر مشاور ارشد خود توحید لو را به عنوان مدیر کل روابط عمومی منصوب کرد .

به گزار ش روتیتر، به نقل از منابع آگاه مهندس طاهری بعد از انتصاب خارج از قانون برادر و پسر خود به عنوان مدیر کل حوزه و معاون مدیر کل و همچنین انتصاب رفقای بدون تجربه و فاقد تخصص خود به عنوان معاونین استانداری البرز، امروز در اقدامی تعجب برانگیز برادر مشاور ارشد خود توحید لو را به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز منصوب کرد.

استانداری البرز  یا مکانی برای رفع مشکل بی کاری رفقا و اعضای خانواده استاندار

ایجاد اشتغال و پست های مهم سازمانی بدون رعایت قوانین و شایسته سالاری توسط استاندار البرز در استانی که نوپا و نیاز به توسعه و پیشرفت دارد استانداری البرز را به مکانی برای رفع مشکل بی کاری برخی از رفقا و دوستان و اعضای خانواده مهندس طاهری استاندار خدوم ، فهیم و بی بدیل البرز تبدیل کرده است .

چراکه دو معاون سیاسی و عمرانی و پسر و برادر  استاندار البرز تا قبل از انتصاب در استانداری کارمند هیچ سازمان و نهادی نبودند و  رابطه استخدامی با  نهاد یا اداره و یا سازمانی نداشتند و صدور احکام انتصابی استاندار سبب شد تا در استاندرای البرز مشغول به کار و فعالیت شوند و از بی انتصابی رها شوند.

گرچه این اقدامات استاندار سبب شد که مشکل عدم اشتغال و عدم انتصاب  برخی از اعضای خانواده و دوستان وی مرتفع شود اما این بر خلاف اعتدال ، امید و تدبیر دولت خدمتگذار یازدهم است که اینک توانسته اعتماد کم نظیر مردم و رهبری معظم انقلاب  را به خود جلب کند و این گونه عملکرد استاندار البرز نمی تواد بی تاثیر در اعتماد مردم البرز به تحقق تدبیر و امید بیشتر در این استان شهید پرور شود

تداوم انتصاب های خانوادگی و رفیق گرایانه طاهری استاندار خدوم و فهیم البرز در استانداری و حذف نیروهای بومی ، متخصص و ارزشی

مهندس طاهری استاندار خدوم و فهیم و بی بدیل البرز پس از انتصاب برادر و پسر خود بر خلاف قانون به عنوان مدیر کلی و معاون مدیر کلی امروز اقدام به انتصاب برادر مشاور ارشد خود یعنی توحید لو کرد تا همچنان نشان دهد که بر انتصاب های خانوادگی تا سر حد تبدیل استانداری البرز به یک محیط امن و صمیمی خانوادگی و ایجاد اشتغال برای دوستان و رفقا و اعضای خانواده حتی به قیمت پا نهادن بر روی قوانین ، اصرار دارد .

مهندس طاهری چندی پیش بر خلاف قانون برادر بازنشسته و پسر فاقد قرار داد استخدامی خود را به عنوان  مدیر کل حوزه استانداری و معاون مدیر کل منصوب کرد .

انتصاب های غیر قانونی استاندار البرز

وی در عبور از قوانین به این انتصاب ها بسنده نکرد و صداقت زاده و سریزدی را نیز به رغم نداشتن قرارداد کاری با هیچ دستگاه و نهادی و بر هلاف قانون به عنوان معاونین سیاسی و عمرانی خود منصوب کرد .این علاوه بر بی تجربگی ، بی تخصص و بی تعهدی عملی این معاونان بود . چراکه انتصاب افراد غیر کارمند رسمی و بازنشسته در سمت های معاون و مدیر کل استانداری بر خلاف قانون است.

در دو معاونت دیگر نیز فارغ از حذف مدیران بومی و متعهد استاندار خدوم البرز  مظفری و رستم پور بدون تجربه را به عنوان معاون توسعه و برنامه ریزی منصوب کرد تا انتصابات رفاقتانه و خانوادگی خود را تکمیل کند و اولین وظیفه خود را که عملا و ظاهرا ایجاد اشتغال برای دوستان و رفقا و اعضای خانواده خود است به نحو احسن به انجام رساند.

در گام دوم استاندار خدوم البرز البته با ایجاد اشتغال برای دوستان و برادر و پسر خود بر خلاف قانون بسنده نکرد و برادر مشاور ارشد خود یعنی توحید لو را به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل منصوب کرد تا برای اعضای خانواده دوستان خود نیز ایجاد پست و اشتغال برتر کند و در این حوزه نیز بتواند کارنامه درخشانی از خود به جای گذارد.

پای انتصابات رفاقتانه و خانوادگی استاندار البرز بر گلوی حذف مدیران بومی ، متعهد و ولایی و شایسته سالاری

علاوه بر این و بر اساس اخبار واصله استاندار فهیم و بی بدیل البرز که هیچ استانداری نمی توانست به توفیقات وی در انتصاب دوستان و اعضای خانواده دست یابد اقدام به برکناری هم زمان ۳ مدیر کل ، بازرسی ، حراست و اتباء خارجی نمود تا همچنان استان البرز و استانداری در تب برکناری مدیران بومی ، متخصص و ارزشی و انتصاب افراد بی تجربه ، مهاجر و نا آشنا بسورد و مردم ، نخبگان و دلسوزان و علما و مردم نا رضایتی شان نسبت به این انتصاب های رفاقتی و خانوادگی بیشتر و بیشتر شود .

گرچه ما نیز به عملکرد بسیاری از مدیران انتقاد داریم اما این به معنای حذف نیروهای بومی و انتصاب های رفاقتانه و خانوادگی و خارج از قانون و شاخص های شایسته سالاری نیست و استاندار می بایست و وظیفه دارد که در انتصاب های بر اساس نظر علما ، قانون ، مردم ، دولت و وزیر کشور عمل کند اما متاسفانه استاندار البرز داس انتصاب رفقای شفیق و اعضای خانواده آنهم خارج از قانون را برداشته و اقدام به حذف و نادیده گرفتن نیروهای بومی ، ارزشی و متعهد و باسابقه و توانمند استان شهید پرور البرز کرده است.

این درست بر خلاف نظر و مشی دولت و رییس جمهور ایران اسلامی مبنی بر استفاده از نیروهای توانمند و ارزشی و ولایی است

رفیق سالاری و برادر سالاری  استاندار البرز به جای شایسته سالاری

این انتصاب های استاندار بی همتا و موفق البرز در حالی انجام می شود که وزیر کشور بارها به وی تاکید کرد که از انتصاب های خانوادگی ، نا شایسته سالار و خارج از قانون و تعهد  پرهیز کند و از نیروهای بومی ، غیر بازنشسته ، متعهد ، ارزشی و ولایی استفاده کند و  شایسته سالاری و نخبه گرایی بومی مدار را اولویت انتصب های خود قرار دهد . اما به رغم تمایم این توصیه های مهندس طاهری انتثاب های رفاقتانه و دوستان و اعضای خانوادگی خود را جایگزین نیروهای متعهد ، توانمند ، با سابقه درخشان و ارزشی البرز کرده و به جای شایسته سالاری ، برادر سالاری و رفیق سالاری را بر گزیده است چه تمامی انتصاب ها فاقد شاخص های شایسته سالاری و تنها همگی در داشتن رفاقت و رابطه خانوادگی با استاندار یا منصوبین وجه مشترک دارند .

وزیر کشور حتی حجت را تمام کرد و در دو ابلاغیه متوالی به استاندارن خود دستور داد تا در انتصاب ها از نیروهای بومی ، وزارت کشوری ، متخصص ، غیر مهاجر و با سابقه روشن و موفق و مرتبط استفاده کند اما تمامی انتصاب های استاندار البرز تا به این لحظه بر خلاف و در تضاد با دستورات وزیر کشور و حتی توصیه رییس جمهوری مبنی بر پرهیز از انتصاب های اتوبوسی است چراکه تمامی دوستان وی در دایره مدیران مهاجر و اتوبوسی به معنای غیر بومی و غیر متخصص و بی تجربه مرتبط قرار می گیرند و برخی از آنها فاقد صلاحیت و توانایی لازم هستند .

حتی نظر و توصیه های علما و نمایندگان مجلس ، دلسوزان البرز به استاندار خدوم مبنی بر عدم انتصاب مدیران غیر بومی و نا آشنا و بدون تجربه هیچ تاثیری در رفتار های استاندار البرز نداشت و وی دقیقا بر خلاف مشی دولت تدبیر و امید که توانسته امید را در دل ملت ایران زنده تر سازد و در استفاده از تدبیر تحسین رهبری را نیز برانگیزد ، است . این انتصاب های حتی بر خلاف توصیه های نماینده سابق ولی فقیه در البرز حضرت ایت الله کازرونی و مردم البرز است چراکه که مردم البرز از نماینده دولت تدبیر در البرز یعنی استاندار البرز بارها تقاضا کرده اند که از انتصاب های خانوادگی غیر شایسته  ففامیلی و رفاقتانه به جای شایسته سرانه خود داری کند و از توانایی های منحصر به فرد و با تجربه و متعهد  فرزندان مردم شهید پرور البرز در سمت های مختلف استفاده کند.

استاندار البرز  اما نه تنها برای خواست و نظر مردم که به فرموده امام راحل (ره)میزان است  و مشی دولت یازدهم ، نظر نمایندگان مجلس ، توصیه های علما و قانون اهمیتی قایل نیست بلکه دقیقا بر خلاف و در تضاد با آنها اقدام به انتصاب دوستان و رفقا و اعضای خانواده خود در مهمترین پست های استان البرز کرده است .

درخواست از رییس جمهوری ایران و سازمان بازرسی برای ورود به عملکرد استاندار البرز

با توجه به تداوم انتصاب های رفاقتانه و خانوادگی استاندار البرز در استانی که قبل از انتصاب های فامیلی و غیر قانونی تشنه خدمت و توسعه با استفاده از نیروهای بومی و ولایی است و بی توجهی استاندار خدوم و فهیم البرز به رعایت قانون و شایسته سالاری در انتصاب های خود و اصرار بر انتصاب های رفاقتانه و خانوادگی در استانداری البرز بر خلاف مشی دولت ، قوانین و ابلاغیه های وزیر کشور و نظر مردم ، رییس جمهور و سازمان بازرسی کشور می بایست به تعجیل با این عملکرد استاندار البرز برخورد کنند و مانع از بی اعتمادی نخبگان ، مردم و نیروهای بومی متعهد ، توانمند و ولایی به تدبیر و امید دولت یازدهم شوند . چراکه مردم در انتظار تسری و اعمال تدبیر دولت یازدهم نسبت به بی اعتدالی  و بی عدالتی استاندار البرز در انتصاب های هستند .

چراکه علاوه بر تضییع حقوق مدیران لایق و شایسته بومی  ،مدیران مهاجر و غیر بومی نمی توانند نیز ها و خواسته های مردم را به سادگی احصاء و اقدام به رفع آنها کنند .

امید است که رییس جمهور محترم و سازمان بازرسی بدون در نظر گرفتن رو در بایستی های سیاسی با این انتصابات خارج از قانون و غیر شایسته سالار استاندار البرز برخورد کنند .

انشاءالله

3 thoughts on “داسی برای حذف مدیران بومی ، رفیق سالاری و برادر سالاری ؛اصراراستاندار البرز بر حذف مدیران متعهد ، بومی و و لایی و تقابل با مردم ، وزیر کشور و مشی دولت تدبیر و امید /”
 1. خوشبختانه استاندار البرز ادامه دهنده راه همشهری قبلیش جناب دکتر محمود خان است
  لجاجت بر مواضع اشتباه،عدم پذیرش انتقاد وانتصاب جوان ….با خصوصیات برادر مشائی انحصار طلبی،حذف مدیران بومی و…
  متاسفانه انتصاب جوان خوب وبا اخلاق وغیرحرفه ای مثل آقای رستم زاده دارای مدکر لیسانس چوب بر جایگاه معاونت توسعه از اشتباهات بزرگ آقای مهندس طاهری است.پاشنه آشیل ایشان

 2. سلام
  ببخشید کدام یک از مدیران لایق بومی که شما سنگ آنها را به سینه می زنید بر اساس یک منطق وبا توجه بهشایستگی خودشان در آن مناصب قرار داشتند.

  […برکناری هم زمان ۳ مدیر کل ، بازرسی ، حراست و اتباء خارجی نمود تا همچنان استان البرز و استانداری در تب برکناری مدیران بومی ، متخصص و ارزشی و انتصاب افراد بی تجربه ، مهاجر و نا آشنا بسورد و مردم ، نخبگان و دلسوزان و علما و مردم نا رضایتی شان نسبت به این انتصاب های رفاقتی و خانوادگی بیشتر و بیشتر شود.]
  لطفا بینندگان محترم ملاحظه فرماییند:
  ۱-آقای (الف-ش ): نیروی شهرداری کرج واز دوستان وهمکاران سابق آقای الف- ی معاون استاندار قبلی وبه خاطر تکمیل کردن حلقه یاران ویژه برای انجام امور خاص ….
  ۲-آقای(ف-پ)مسئول حراست استانداری انتقالی از صدا وسیما که از یاران قدیمی آقای فرهادی در صدا سیما بودند وتوفیق خدمت به واسطه این آشنایی در استان البرز برای ایشان فراهم شده بود تا رزومه پر بارتری برای آینده شغلی خویش فراهم نماید.البته نباید فراموش کرد تعامل خاضعانه ایشان وهمکاری فوق العاده با تیم دکتر عربیان ومعاون خاص ایشان تضمین تداوم حضور ایشان در دوره بعد از استانداری فرهادی شد….حالا معاون این آقای که شما برایشان دلسوزی می کنید از طرف همه مردم شریف استان البرز وعلما وفقها و…از کجا وچه جوری شده معاون حراست…
  ۳-آقای پ-ک:مدیر کل محترم اتباع خارجی معزول از فرمانداران ، فرماندار شده!!!!! درزمان آقای احمدی نزاد در استان ایلام بوده که با حمایت برخی از نمایندگان استان های غربی ورابطه ویژه آقای دکتر عربیان در استان البرز توفیق خدمت پیدا کردند.

  چرا تاحالا در رابطه با استخدام های غیر قانونی وانتقال غیر قانونی از استانها وسازمانها دیگر به استانداری البرز وقراردادهای فامیلی وسیع(حدودا ۱۷۰ نفر) اعم از تایپیست ، راننده ، آبدارچی ، خدماتی و… دیپلمه بعنوان کارشناس از استانهای دیگر ،را فراموش کردید..،،؟؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز،
   از اینکه من نتوانستم منظورم را آنطور که مفهومش است به شما و یا برخی از مخاطبان خاص برسانم پوزشی بسیط می طلبم و فرصتی مغتنم از خداوند متعال مسئلت می نمایم تا قلمی شفاف تر به من و فهمی والاتر به جنابعالی و دوستان همسنگرتان در استانداری البرز اعطا کند که اگر شماهم بر کنار شوید به ما می پیوندید هرچند ما هیچ دوستی در استانداری البرز به حمد الله نداشتیم که بخواهیم به خاطر برکناری آنها حتی آهی بر دل راه دهیم چه رسد به سنگی بر سینه .شما اما اگر برکنار شوید قطعا منافع شخصی را بر منافع مردم انتخاب می کنید اما ما منافع مردم را سرلوحه اقداماتمان با توکل به خداوند برگزیدیم
   اما شما چون منافعتان ایجاب می کند اینک دفاع می کنید و زمانی که ایجاب نکند و محقق نشود منافعتان که مشروع بودن و یا نا مشروع بودنش با خداوند عز و جل است ، می شوید منتقد و فریاد وا اسفا سر می دهید که دنیا را آب برد.
   اما خوشبختانه ما در این میان و در اثنای برکناری نیروهای به زعم شما بد و انتصاب های خیلی شایسته باز هم به زعم شما توانستیم از روندی انتقاد کنیم که شما حتی در زمان دکتر عربیان از بیان آن لرزه بر تنتان می افتاد حال این تن نهیف بود و یا دل در گروی سمت و یا پستی داشت خداوند اعلم است و …..
   تمامی این افرادی که شما حتی جرات بیان اسم آنها را نداشتید ما به تنهایی منتقد گشتیم به اعمال و عملکرد هایشان و باز هم شما سکوت خریدید به قیمت ناچیز پس همین بس که ثابت کند ما اگر نقدی نوشتیم و یا سخنی مرقوم داشته ایم نه برای سنگ به سینه بوده بلکه برای دفاع از انتصاب افراد شایسته تر از این افراد مورد اشاره شما بود نه انتصاب برخی افرادی که مشکلات اخلاقی ، اقتصادی ، تجربه ای ، سوابقی و حتی قرار دادی آنها که احراز آن به عنوان ابتدایی ترین پیش شرط انتصاب به شمار می رود ،
   اما به لطف قانون شکنی های استاندار خدوم و فهیم البرز و سکوت خیانت بر انگیز برخی افراد معلوم الحال و مشکوک الطریق در برخی از رسانه ها که نون را به نرخ روز نه که به قیمت لحظه و دم ارتزاق و آبشخور می کنند توانست نا توان ترین افراد را بر سر کار گمارد که امید واریم در این مسیر بی آفیت باشد تا همه به عمل بدانند که بسیاری از قوانین بویژه در حوزه اجرایی در البرز اجرا نمی شود و حتی با آنها مقابله می شود .
   من پیش نهادی دارم هرچند مایل نیستیم اما مناظره در سیما و صدای البرز فکر می کنم بسیاری از حقایق را آشکار سازد. اگر جراتش باشد و توانش ..انشاءالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *