شهریور ۳۱, ۱۴۰۲

ماه: دسامبر 2022

۲۰ روز از مسمومیت دانشجویان دانشگاه خوارزمی گذشته ولی نتایج نمونه‌برداری میکروبی از آب و غذای این...
رهبرانقلاب اسلامی، ترور زائران را متفاوت از سایر حوادث تروریستی و موجب رسوایی مضاعف دشمن دانستند، و...