• مرداد ۱, ۱۴۰۳ ۰۲:۴۶

روتیتــر

پایگاه خبری، تحلیلی

حاج داود وحیدی: اقدامات شهرداری کرج در زمان آقازاده در مناطق ۳ و ۱۰ قابل تقدیر است

Byrotitr

سپتامبر 1, 2013

   روتیتر: آفتاب آمد دلیل آفتاب . حاج داود وحیدی یکی از اعضای برجسته شورای شهر سوم و چهارم کرج همچون چند سال گذشته در راستای تبیین واقعیت ها و نقاط قوت و عملی شهرداری کرج بویژه مهندس آقازاده که مدیریت شهرداری کرج را بر عهده دارد ، اظهارات واقع بینانه و بدور از تعارفات سیاسی را داشته و همواره تلاش کرده است تا بیانگر واقعیات و دستاورد های شورا و شهرداری باشد .

وی همچون گذشته در آیین افتتاح پروژه های شهرداری کرج  عملکرد شهرداری کرج در زمان آقازاده در مناطق ۳ و ۱۰ را قابل تقدیر عنوان کرد .

وی اقدامات و پروژخه های شهرداری کرج را در یان دوران در مناطق فردیس بسیار مهم و موثر ارزیابی کرد .

رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر کرج گفت: اقدامات شهرداری کرج درسالیان گذشته در مناطق ۳ و ۱۰ در فردیس قابل تقدیر است.

داوود وحیدی در آیین گشایش پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ کرج، افزود: تمام فعالیتهای انجام شده مدیریت شهری کرج در فردیس به خاطر تعاملمثبت شورای سوم با شهرداری کرج بوده که این امر باعث ارتقاء خدمات شهری به شهروندانفردیس شده است.

وی اظهارکرد: امیدواریم این تعاملو همکاری بین اعضای دوره چهارم شورا گسترش یابد و ثمره آن ارایه خدمات بیشتر بهشهروندان شریف فردیس و سایر مناطق باشد.

وحیدی گفت: دوره سوم شورا رو بهپایان است و ما امروز می توانیم ادعا کنیم در مناطق آسیب پذیر و محروم که در گذشتهبه آن کمتر توجه شده اقدامات موثری صورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: درشورای دوره سوم نگاه خاصی به فردیس شده و برخی اظهار نظرها در خصوص کم کاری هاعادلانه نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج، گفت: اولین گامی که بعد از شورای سوم در هر دو مناطق ۳ و ۱۰ برداشته شد، احداث ساختمانمناسب برای شهرداری منطقه ۳ که پیش از این ساختمان مستهلکی داشت همچنین تهیه مکانجدید به جای ساختمان استیجاری منطقه ۱۰ بود که با نگاه و رویکرد شورا محققشد.

این عضو شورا ادامه داد: تقاطع بصیرت، پوشش کانال آب فردیس، تقاطع پلارتش، احداث پارک تندرستی، تملک اراضی فلکه پنجم، خط مترو فردیس- ملارد و… ازدیگر طرح هایی بود که انجام آن با تلاش و نشستهای متعدد شهرداری در زمان آقازاده و شورای شهر کرجمحقق شد.

 

شهرداری کرج در زمان آقازاده  از امور معنوی به ویژه مساجد و مصلاها حمایت ویژه ای داشتهاست.

 

   رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر کرج گفت: به رغم واگذاری زمین از سوی شهرداری و شورای شهر کرج بعد از سه سال هنوز عملیات ساخت آن اجرایی نشده و دستگاههای مربوطه باید پاسخگو باشند.

داوود وحیدی با تشریح بخشی از اقدامات شورای دوره سوم و شهرداری در منطقه فردیس،افزود: نخستین گامی که در دوره سوم شورای در مناطق ۳ و ۱۰ برداشته شد احداث ساختمانمناسب برای شهرداری ها در جهت تکریم ارباب رجوع برای شهروندان فردیس بود .

وحیدی درادامه افزود : تقاطع غیر همسطح بصیرت یکی از پروژه های مهم شهرداری منطقه ۱۰ کرجبود که اجرای آن نقش مهمی در روان سازی ترافیک جاده ملارد و کرج داشت.

وی در خصوص پارک تندرستی منطقه ۳کرج گفت: پارک تندرستی یکی از بزرگترین پارکهای منطقه ۳ شهرداری کرج محسوب می شودکه خانواده ها در روزهای تعطیل تابستان از آن استفاده می کنند و برای اجرای اینپروژه سه میلیارد تومان هزینه شده است.

این مسئول ادامه داد: اکنون به علتحجم استقبال مردم از این پارک، نیروهای راهور و نیروی انتظامی برای آسایش و رفاهحال شهروندان در آنجا حضور دارند.

وی در خصوص بازگشایی شهرک ناز بهفردیس افزود : تملک اراضی این طرح کار بسیار مشکلی بود که طی نشستهای متعدد باشهردار و شورای شهر پیگیری و این پروژه باز گشایی شد.

کانال فردیسبه رغم نبود همکاری دستگاهها سرپوشیده شد

این عضو شورادرباره اجرای پوشش کانال آبفردیس ( بهاران شرقی و غربی )گفت: برای پوشش کانال آب فردیس از دستگاههای متولی اینامر آنطور که انتظار می رفت همکاری مطلوبی مشاهده نشد اما شهرداری و شورای اسلامیشهر این پروژه بزرگ و مهم را سرپوشیده کرد و امروز شهروندان فردیس از آن به عنوانفضای سبز استفاده می کنند.

اینمسئول در خصوص اصلاحات میدان شهیدسلطانی اظهار کرد: اصلاحاتی که در پل شهید سلطانی (فردیس) در دوره سوم شورایشهر انجام شد تا حدودی بارترافیکی کرج به فردیس را کاهش داد و مابقی پروژه هایعمرانی که در دستور کار قرار گرفت تعهدی است که وزارت راه دارد .

وی یادآور شد: همچنین شهرداری دربخش حمایت از امور معنوی به ویژه مساجد و مصلاها نیز نقش موثری داشتهاست.

وحیدیدر ادامه گفت: بازگشائی مسیر شیخ آباد تا مقابل زندان فردیس است و مسیر فرگاز (شهیدتهرانی مقدم ) تا کانال فردیس  یکی از طرحهای مهم و زیر بنای  منطقه ۱۰ می باشدکه مبلغ ۱۰۰میلیون تومان اعتبار برای ادامه اجرای این پروژه در سال  ۹۲اختصاص یافتهاست .

ساخت بیمارستان فردیس پس از سهسال بلاتکلیف مانده است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعیشورای اسلامی شهر کرج در خصوص اراضی ۱۱۰ منطقه ۱۰ کرج گفت : تعیین تکلیف اراضی ۱۱۰از اقدامات بسیار بزرگی است که در دور شورای سوم انجام شد وضعیت ۴۴ هکتار زمین مشخصشد و امروز در اختیار مدیریت شهری برای اجرای پروژه است.

وحیدی در خصوصاحداث بیمارستان دولتی فردیس نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری و شورای شهر کرج سه سالپیش ۱۵ هزار متر زمین برای ساخت بیمارستان که از مصوبات سفر هیئت دولت است دراختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دادند که بعد از سه سال هنوز عملیات ساخت آن اجرایینشده و دستگاههای مربوطه باید پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: به رغم این مسئلهبا همکاری و کمک شورا و شهرداری کرج عملیات احداث بیمارستان بخش خصوصی در فردیسآغاز شده  است.

 

 

حاج داود وحیدی: اقدامات شهرداری کرج در زمان آقازاده در مناطق ۳ و ۱۰ قابل تقدیر است

 

   روتیتر: آفتاب آمد دلیل آفتاب . حاج داود وحیدی یکی از اعضای برجسته شورای شهر سوم و چهارم کرج همچون چند سال گذشته در راستای تبیین واقعیت ها و نقاط قوت و عملی شهرداری کرج بویژه مهندس آقازاده که مدیریت شهرداری کرج را بر عهده دارد ، اظهارات واقع بینانه و بدور از تعارفات سیاسی را داشته و همواره تلاش کرده است تا بیانگر واقعیات و دستاورد های شورا و شهرداری باشد .

وی همچون گذشته در آیین افتتاح پروژه های شهرداری کرج  عملکرد شهرداری کرج در زمان آقازاده در مناطق ۳ و ۱۰ را قابل تقدیر عنوان کرد .

وی اقدامات و پروژخه های شهرداری کرج را در یان دوران در مناطق فردیس بسیار مهم و موثر ارزیابی کرد .

رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر کرج گفت: اقدامات شهرداری کرج درسالیان گذشته در مناطق ۳ و ۱۰ در فردیس قابل تقدیر است.

داوود وحیدی در آیین گشایش پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ کرج، افزود: تمام فعالیتهای انجام شده مدیریت شهری کرج در فردیس به خاطر تعاملمثبت شورای سوم با شهرداری کرج بوده که این امر باعث ارتقاء خدمات شهری به شهروندانفردیس شده است.

وی اظهارکرد: امیدواریم این تعاملو همکاری بین اعضای دوره چهارم شورا گسترش یابد و ثمره آن ارایه خدمات بیشتر بهشهروندان شریف فردیس و سایر مناطق باشد.

وحیدی گفت: دوره سوم شورا رو بهپایان است و ما امروز می توانیم ادعا کنیم در مناطق آسیب پذیر و محروم که در گذشتهبه آن کمتر توجه شده اقدامات موثری صورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: درشورای دوره سوم نگاه خاصی به فردیس شده و برخی اظهار نظرها در خصوص کم کاری هاعادلانه نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج، گفت: اولین گامی که بعد از شورای سوم در هر دو مناطق ۳ و ۱۰ برداشته شد، احداث ساختمانمناسب برای شهرداری منطقه ۳ که پیش از این ساختمان مستهلکی داشت همچنین تهیه مکانجدید به جای ساختمان استیجاری منطقه ۱۰ بود که با نگاه و رویکرد شورا محققشد.

این عضو شورا ادامه داد: تقاطع بصیرت، پوشش کانال آب فردیس، تقاطع پلارتش، احداث پارک تندرستی، تملک اراضی فلکه پنجم، خط مترو فردیس- ملارد و… ازدیگر طرح هایی بود که انجام آن با تلاش و نشستهای متعدد شهرداری در زمان آقازاده و شورای شهر کرجمحقق شد.

 

شهرداری کرج در زمان آقازاده  از امور معنوی به ویژه مساجد و مصلاها حمایت ویژه ای داشتهاست.

 

   رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر کرج گفت: به رغم واگذاری زمین از سوی شهرداری و شورای شهر کرج بعد از سه سال هنوز عملیات ساخت آن اجرایی نشده و دستگاههای مربوطه باید پاسخگو باشند.

داوود وحیدی با تشریح بخشی از اقدامات شورای دوره سوم و شهرداری در منطقه فردیس،افزود: نخستین گامی که در دوره سوم شورای در مناطق ۳ و ۱۰ برداشته شد احداث ساختمانمناسب برای شهرداری ها در جهت تکریم ارباب رجوع برای شهروندان فردیس بود .

وحیدی درادامه افزود : تقاطع غیر همسطح بصیرت یکی از پروژه های مهم شهرداری منطقه ۱۰ کرجبود که اجرای آن نقش مهمی در روان سازی ترافیک جاده ملارد و کرج داشت.

وی در خصوص پارک تندرستی منطقه ۳کرج گفت: پارک تندرستی یکی از بزرگترین پارکهای منطقه ۳ شهرداری کرج محسوب می شودکه خانواده ها در روزهای تعطیل تابستان از آن استفاده می کنند و برای اجرای اینپروژه سه میلیارد تومان هزینه شده است.

این مسئول ادامه داد: اکنون به علتحجم استقبال مردم از این پارک، نیروهای راهور و نیروی انتظامی برای آسایش و رفاهحال شهروندان در آنجا حضور دارند.

وی در خصوص بازگشایی شهرک ناز بهفردیس افزود : تملک اراضی این طرح کار بسیار مشکلی بود که طی نشستهای متعدد باشهردار و شورای شهر پیگیری و این پروژه باز گشایی شد.

کانال فردیسبه رغم نبود همکاری دستگاهها سرپوشیده شد

این عضو شورادرباره اجرای پوشش کانال آبفردیس ( بهاران شرقی و غربی )گفت: برای پوشش کانال آب فردیس از دستگاههای متولی اینامر آنطور که انتظار می رفت همکاری مطلوبی مشاهده نشد اما شهرداری و شورای اسلامیشهر این پروژه بزرگ و مهم را سرپوشیده کرد و امروز شهروندان فردیس از آن به عنوانفضای سبز استفاده می کنند.

اینمسئول در خصوص اصلاحات میدان شهیدسلطانی اظهار کرد: اصلاحاتی که در پل شهید سلطانی (فردیس) در دوره سوم شورایشهر انجام شد تا حدودی بارترافیکی کرج به فردیس را کاهش داد و مابقی پروژه هایعمرانی که در دستور کار قرار گرفت تعهدی است که وزارت راه دارد .

وی یادآور شد: همچنین شهرداری دربخش حمایت از امور معنوی به ویژه مساجد و مصلاها نیز نقش موثری داشتهاست.

وحیدیدر ادامه گفت: بازگشائی مسیر شیخ آباد تا مقابل زندان فردیس است و مسیر فرگاز (شهیدتهرانی مقدم ) تا کانال فردیس  یکی از طرحهای مهم و زیر بنای  منطقه ۱۰ می باشدکه مبلغ ۱۰۰میلیون تومان اعتبار برای ادامه اجرای این پروژه در سال  ۹۲اختصاص یافتهاست .

ساخت بیمارستان فردیس پس از سهسال بلاتکلیف مانده است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعیشورای اسلامی شهر کرج در خصوص اراضی ۱۱۰ منطقه ۱۰ کرج گفت : تعیین تکلیف اراضی ۱۱۰از اقدامات بسیار بزرگی است که در دور شورای سوم انجام شد وضعیت ۴۴ هکتار زمین مشخصشد و امروز در اختیار مدیریت شهری برای اجرای پروژه است.

وحیدی در خصوصاحداث بیمارستان دولتی فردیس نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری و شورای شهر کرج سه سالپیش ۱۵ هزار متر زمین برای ساخت بیمارستان که از مصوبات سفر هیئت دولت است دراختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دادند که بعد از سه سال هنوز عملیات ساخت آن اجرایینشده و دستگاههای مربوطه باید پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: به رغم این مسئلهبا همکاری و کمک شورا و شهرداری کرج عملیات احداث بیمارستان بخش خصوصی در فردیسآغاز شده  است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *